Gündem

Piyasadan haberler

Arçelik, bağlı ortaklığı Ardutch’un sermaye artışına katılmaya karar verdi: “Ardutch B.V. sermayesinde yapılacak 160 milyon Euro tutarındaki artışa Şirketimizce katılınmasına ve söz konusu bedelin 2022 yılı içerisinde belirli aralıklarla ödenmesine karar vermiştir.

Akdeniz Yatırım Holding, Tanıtek Bilişim Sistemleri’ndeki yüzde 50 payının KMA Plastik’e satılmasına karar verdi.Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamaya göre, satılan payların nominal tutarı 5 milyon TL olarak belirlendi.

Dardanel, 2021 yılına ait beklentileri kur artışları karşısında yaşanan fiyatlama zorluklarını dikkate alarak revize etti.

Ford Otomotiv’in üst yönetiminde atama yapılarak organizasyon değişikliğine gidildi.

Konfrut Gıda, Konfrut AG Tarım’ın %50’sini temsil eden paylar için Döhler Gıda ile pay devir sözleşmesini imzaladı.

Ulusoy Elektrik, primer ve sekonder orta gerilim ürünlerinin sipariş ve üretimleri, tamamen Sincan/Ankara tesisine kaydıracak.

Esenboğa Elektrik ile London Stock Exchange Group (LSEG) iştiraki olan Refinitiv Enformasyon Limited arasında ESG skorlama çalışması kapsamında anlaşma sağlandı

Makina Takım, Azmüsebat Çelik mülkiyetindeki makina ve teçhizatın 79 milyon TL bedel ile nakden alınmasına karar verdi.

Margün Enerji ile London Stock Exchange Group (LSEG) iştiraki olan Refinitiv Enformasyon Limited arasında ESG skorlama çalışması kapsamında anlaşma sağlandı

Naturel Yenilenebilir Enerji ile London Stock Exchange Group (LSEG) iştiraki olan Refinitiv Enformasyon Limited arasında ESG skorlama çalışması kapsamında bir hizmet sözleşmesi imzalandı

TAV Havalimanları, Medine Havalimanı’ndaki işletme süresini yolcu trafiğinin toparlanmasına bağlı olarak uzatmak üzere Suudi Arabistan sivil havacılık otoritesi GACA ile anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre, kısıtlamaların başladığı Şubat 2020’den, havalimanının 8,1 milyon yolcuya ulaşacağı yılın sonuna kadar geçen zaman işletme süresine eklenecek. Süreç boyunca kira ödemeleri de ötelendi ve borcu 2036 vadeli ve daha düşük faizli bir krediyle refinanse edildi.

Tofaş, Bursa Fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları sebebi ile 1 Ocak 2022 – 9 Ocak 2022 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verecek. Fabrika 10 Ocak 2022 Pazartesi günü üretime başlayacak.

PC İletişim ve Medya Hizmetleri, reklamcılık alanının farklı disiplinlerinde hizmet veren firmaları satın alarak veya kurarak yatay büyüme planı kapsamında uygun şirketler ile görüşmelere başladı.

Gen İlaç tarafından yapılması planlanan Farmasötik Müstahzarlar Üretimi Alan ve Kapasite Artışı projesi için “ÇED Gerekli Değildir” kararı verildi.

Senkron Güvenlik, “E-Tutanak Kurumlararası Verimlilik Projesi” sözleşmesinin taahhütlerini yerine getirdi. Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yaplan açıklamada şu bilgiler verildi:”25.11.2021 tarihinde duyurusunu yapmış olduğumuz Şirketimiz Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. ile ICD Teknoloji Yazılım Medya Limited Şirketi arasında, ”E-TUTANAK KURUMLARARASI VERİMLİLİK PROJESİ ‘’ kapsamında kullanılması amacıyla hazırlanan, E-Tutanak Yazılımının satışı işlerine dair 30.400.000 TL ( Otuzmilyondörtyüzbin Türk Lirası) bedel üzerinden imzalanan ticari sözleşmenin taahhütleri yerine getirilmiş, ilgili bedeller tahsil edilmiş ve sözleşme yükümlülükleri yerine getirilerek teslim süreci tamamlanmıştır”

 Döktaş, Orhangazi Demir Döküm tesislerinde ek bina inşaat işlerine başladı.Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yaplan açıklamada şu bilgiler verildi:”Şirketimiz, 06.09.2021 tarihli bildiriminde Orhangazi Demir Döküm tesislerinde katma değerli işlenmiş döküm parça kapasitesini artırmak için mevcut işleme tesisine ek bina yatırımı yapma kararı aldığını bildirmişti. Bu bağlamda gerekli ruhsat ve izinler alınmış olup , 16.899 M2 fabrika kapalı alanı yapılması için inşaat işleri başlamıştır. Ek işleme tesisi binasının tahmini 2022 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır. “

Doğu Aras Enerji iştiraki Aras Elektrik Dağıtım’ın Yatırım Teşvik Belgesini yükseltmek için revizyon talebi uygun görüldü. Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:”Şirketimiz iştiraklerinden Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Kars,Ağrı Ardahan, Iğdır illerini kapsayan 6.Bölge destekleri ihtiva eden 29.05.2017 tarihinde almış olduğu Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında revizyon yaparak 685.887.915,00.- Tl olan Yatırım tutarını 1.940.386.338,00.- Tl ye yükseltmek üzere T.C.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat etmiş ve 30.12.2021 tarihinde talebi uygun görülerek Yatırım Teşvik belgesi 1.940.386.338,00.- Tl ye yükseltilmiştir.

Adese Gayrimenkul, kapatılan vefa kredilerine konu 7 bağımsız bölümün satışının Şirkete devrini tamamladı.Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: “Şirketimizin finansal kuruluşlara olan vefa (geri alım) hakkı kredi borçlarının tamamının nakden ödenerek kapatılması sonrasında ilgili kredilere konu taşınmazlarımızın Şirketimize devri sürecinde; Garanti Bankası tarafından Kule Site AVM ‘nin 7 bağımsız bölümünün tapularının Şirketimize devri 30.12.2021 (Bugün) tarihinde tamamlanmıştır.

HEKTS, Borçlanma aracı ihracına ilişkin Tavanın Belirlenmesi ile İlgili Yönetim Kurulu Kararı hk. Şirket 30.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirket gereken borçlanma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Türk Lirası cinsinden 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürkLirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 48 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken veya sabit faizli olarak belirlenmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin tüm şart ve hükümlerin belirlenmesine; Yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususları ve düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü evrakın Şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi, bu hususlarda gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Şirket Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu