Gündem

Piyasadan haberler

SNKRN…Şirket ile ROKETSAN, ROKET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. arasında yerleşkelerinde yapılması planlanan Elektronik Güvenlik, Fiziki Güvenlik ve Siber Güvenlik Sistemleriyle ilgili yeni ve tadilat projeleri kapsamında gizlilik anlaşması imzalanmıştır.

ALMAD…Yönetim Kurulunun 27.05.2022 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin payları, Borsa İstanbul A.Ş.’nin 21.12.2018 tarihli kararı ile BİST Kotasyon Yönergesinin 35. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi kapsamında Yakın İzleme Pazarına alınmış ve 25.12.2018 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarında işlem görmektedir, Şirketin bağımsız denetimden geçmiş son 2 yıllık finansal tablolarında dönem kârı gerçekleşmiş olması ve bağımsız denetimden geçmiş 31.03.2022 dönemi finansal tablolarında Özsermaye/Sermaye Oranının 1.25’den büyük olması nedeniyle, 21.12.2018 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun kararı ile Yakın İzleme Pazarı’na alınmasına ilişkin nedenlerin ortadan kalktığı tespit edilmiştir. Şirketin ALMAD kodu ile Borsa İstanbul A.Ş. Yakın İzleme Pazarı’nda işlem gören paylarının, bir üst pazara geçiş için gerekli olan BİST Kotasyon Yönergesi şartlarını sağladığı tespit edildiğinden, BİST Alt Pazar’a geçiş için Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuru yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

PEGYO… Şirketin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 8. maddesinin, Şirketin tabi olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemi içerisinde Yönetim Kuruluna sermaye artırımı için tanınmış olan 5 yıllık yetki süresinin önümüzdeki sene içerisinde sona erecek olması nedeniyle yetki süresinin 5 yıl uzatılması, Kayıtlı Sermaye Sistemi tavanının 700.000.000 TL’ye yükseltilmesi ve diğer hususları da içerecek şekilde ekli tadil metni uyarınca tadil edilmesine, esas sözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’na başvuruların yapılmasına, gerekli izinlerin alınmasını müteakip esas sözleşme değişikliğinin ilk Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiş, bunu müteakip bugün Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.

AYDEM… Yönetim Kurulumuzun 11 Mayıs 2022 tarihinde almış olduğu geri alım kararı kapsamında; 27 Mayıs 2022 tarihinde, toplam 5,400,000.00 ABD Doları nominal değerde Şirketimiz Eurobond’ları (XS2368781477) geri alınmış olup, işlemin toplam tutarı 4,345,687.50 ABD Doları’dır.

AVGYO… Mersin ili, Tarsus ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi 4811 Ada 4 nolu parsel üzerinde bulunan Tarsus Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde konumlu , zemin kat 11-12-15-16 bağımsız numaralı dubleks bilet satış bürolarının Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.’den satın alım işlemi tamamlanmıştır.

KONTR… Bağlı ortaklığımız Kontrolmatik Technologies Inc. olarak; Amerika Birleşik Devletleri Enerji bakanlığı tarafından açıklanan, enerji depolama&batarya üretimi hususunda faaliyet gösterecek üretim tesislerine verilecek hibe ve teşvik programına bugün başvuruda bulunduk. Program kapsamında; sentezleme, hücre üretimi, batarya üretimi konularında 2GWh kapasiteye sahip üretim tesisi kurulmasına yönelik yatırımlara verilecek Hibe ve teşvik paketi sonuçlarının yıl sonuna kadar açıklanması beklenmektedir.

GRM… BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 21-22 Nisan 2022 tarihlerinde 17,50 TL birim fiyatı ile Borsa İstanbul Birincil Piyasasında talep toplanarak halka arz edilen payları 27 Nisan 2022 tarihinden itibaren BIST Ana Pazar’da sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. Şirket’in 27.04.2022-26.05.2022 tarihleri arasında pay fiyatının halka arz fiyatının altına düşmemesi sebebiyle, kurumumuz tarafından fiyat istikrarını sağlayıcı işlem gerçekleştirilmemiş olup fiyat istikrarı işlemleri için ayrılan süre 26.05.2022 tarihinde sona ermiştir.

ATEKS…Şirket %28,17 oranında iştirak eden Haydar Akın Holding A.Ş.’nin hisseleri tam bölünme yoluyla bölünerek oluşan Çolakoğlu Holding A.Ş. ve HMİ Holding A.Ş’ye geçmiştir. Tam bölünme sonucu yeni kurulan şirketlerde iktisap edilecek paylar, bölünen şirket pay sahiplerinin hisselerini koruyacak şekilde pay oranları üzerinden pay sahiplerine verilmiştir. Tam bölünen Haydar Akın Holding AŞ.’ne ait toplam 709.974.000 adet paya karşılık 7.099.740 TL tutarındaki hisse; HMİ Holding A.Ş. ne, 354.987.000 adet paya karşılık 3.549.870 TL ve Çolakoğlu Holding A.Ş.’ne 354.987.000 adet paya karşılık 3.549.870 TL olarak iki firmaya devredilmiştir. Bu hisse devir işlemi Akın Tekstil A.Ş.’ nin Yönetim Yapısında ve Yönetim Kurulu’nda herhangi bir değişiklik yaratmamıştır.

UTPYA… Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Dinar Elektrik Üretim A.Ş. nin sahip olduğu Denizli İli Pamukkale İlçesi Kocadere Mh. ‘nde kurulu 1,148 MWp güce sahip Kocadere GES 4 isimli santralin Şirketimiz Utopya A.Ş. ‘ne devri için kreditör banka Türkiye İş Bankası A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır.

SASA… Şirket Yönetim Kurulumuzun 6 Nisan 2022 tarihli toplantısında; Adana Seyhan’da Şirketimize ait arazi üzerinde kurulu bulunan üretim faaliyetleri sona erdirilmiş PET Cips üretim tesisinin; tesis, makine ve teçhizatının INDORAMA VENTURES ADANA PET SANAYİ A.Ş. şirketinden 43.975.460,80 TL + KDV bedelle satın alınmasına ve içsel bilginin Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin “İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi” başlıklı 6’ncı maddesi kapsamında sözleşme şartları uyarınca kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.

SEK, SKBNK… ‘’İlgi: 15.03.2022 tarihli özel durum açıklamamız İlgide yazılı özel durum açıklamamızda, İştirakimiz Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 11. maddesi uyarınca 31.12.2021 tarihli finansal tabloları ile Sermaye Piyasası Kurulu’na 15.03.2022 tarihinde halka arz başvurusu yapıldığı duyurulmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.05.2022 tarih ve 2022/25 sayılı bülteninde; Bankamızın %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığımız Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 610.166.462 TL’den 813.555.283 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edeceği 203.388.821 TL nominal değerli 203.388.821 adet payın halka arzına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verildiği yer almakta olup 1 TL nominal bedelli paylar 1,10 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. Halka arza ilişkin takvim ve dokümanlar KAP ile Şeker GYO ve Şeker Yatırım’a ait internet sitelerinde ilan edilecektir.’’

GZNMI… Bizzcar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. 27 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek,100.000.000 TL sermaye ile kurulmuştur. Gezinomi taahhüt ettiği 80.000.000 TL sermayenin 1/4’ü olan 20.000.000 TL’yi tescil tarihinden önce ödemiştir. Bu işlem sonucunda şirketin %80 payına sahip olmuştur. Nakden taahhüt edilen payların geri kalan 60.000.000 TL kısmı ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Betkom - Tipobet Giriş Sahabet Sahabet
Konya Haber - Sa癟 Ekimi Fiyatlar覺 -