Gündem

Piyasadan haberler

BRSAN… Borusan Mannesmann olarak sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme hedefi doğrultusunda müşterilerin ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin çözümler üretebilmek adına, İtalya’da yer alan Vobarno Fabrikasının ardından Avrupa’daki ikinci yatırımı gerçekleştirmek üzere ilk adımı atarak Romanya’da şirket kuruldu. Müşterilerin özel ihtiyaçlarına uygun borular işlemek hedefiyle yatırım sürecinin başlatılması planlanan tesis için ilk aşamada 8 milyon USD yatırım harcaması öngörülmüştür.

EUKYO… Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 11. Maddesinin tadil edilmesi hususu 29.06.2021 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiştir.

FONET… Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. tarafından 15.06.2021 tarihinde yapılan “KKTC eSigorta Bilgi Sistemi Hizmet Alımı” ihalesi sonuçlanmış olup ihaleyi şirket kazanmıştır. İdare tarafından Şirkete “Sözleşmeye Davet” gönderilerek sözleşme imzalama aşamasına geçilmiştir. İhale bedeli 1.364.000 USD’dir.

GRNYO… Şirketin 27.07.2021 tarih ve 2021-11 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; 30 Haziran 2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında görüşülerek oy birliğiyle kabul edilen gündemin 7’nci ve 8’inci maddeleri uyarınca: -2020 yılı net dağıtılabilir karından 375.000-TL (ÜçyüzyetmişbeşbinTL)’nin nakit olarak pay sahiplerine 2 Ağustos 2021 tarihinden itibaren dağıtılmasına; -2019 yılı geçmiş yıllar karında yer alan 35.280-TL (OtuzbeşbinikiyüzseksenTL)’nin Yönetim Kurulu Başkanı’nın belirleyeceği şekilde yönetim kurulu üyelerine 2 Ağustos 2021 tarihinden itibaren dağıtılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

 KARSN… Şirketin 26.07.2021 tarihinde KAP’ta yayımlamış olduğu Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim’de tescil tarihi sehven girilmediği için KAP açıklaması yeniden gönderilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan, Şirket Esas Sözleşmesinin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6. maddesi, “Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri” başlıklı 12. maddesi ve “Toplantı Yeri” başlıklı 17. maddesine ilişkin tadil metni 27.05.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul’unun onayına sunulmuş ve kabul edilmiş olup, ilgili Genel Kurul 14.07.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

SEKUR… Bağlı ortaklık Polifilm Ambalaj San. A.Ş.’nin çağrısız usulde 27.07.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda , olağan gündem maddelerinin yanı sıra, esas sözleşmenin sermaye maddesinin tadili de kabul edilmiş olup şu kapsamdadır; Şirket ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1.550.000 TL’ndan 20.142.000 TL’ na artırılmıştır. Yeni Sermayenin tescili sonrası, Şirket 18.592.000 TL’lık bedelsiz hisseye sahip olacak ve sermaye tutarı 20.142.000 TL’ ye yükselecektir.

 SMART… Şirket %100 Bağlı Ortaklığı Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin “Piyasa Takas Fiyatı Öngörü Sisteminin Geliştirilmesi” konulu Ar-Ge projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yapılan değerlendirme neticesinde desteklenmeye değer bulunmuş ve proje destek karar yazısı 27.07.2021 tarihinde (bugün) şirkete ulaşmıştır. İlgili proje desteği 416.242,73 TL olup, 01.03.2021 – 30.06.2022 tarihli proje faaliyetlerini kapsamaktadır.

 SNKRN… 28.12.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulmuş olunan şirketin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile KSK Grup Taahhüt İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. arasında Sakarya ili, Serdivan İlçesi’nde yapımı devam eden, Sapanca Gölbaşı Konakları projesine ait, Elektronik Güvenlik Sistemleri ve Fiziki Güvenlik Hizmetleri işine dair 28.12.2020 tarihinde imzalanan 3.950.000 TL+KDV Sözleşme bedeli son hak ediş ile beraber 1.945.000 TL + KDV iş artış ile toplam 5.895.000 TL+ KDV olarak tamamlanmış, faturalar kesilmiş, ilgili bedeller tahsil edilmiş ve sözleşme yükümlülükleri yerine getirilerek teslim süreci tamamlanmıştır.

THYAO… Ortaklık Yönetim Kurulu’nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Filipinler’in Cebu şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir.

MGROS… Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Migros Ticaret A.Ş.’nin ‘AA(tur)’ olan ulusal uzun vadeli kredi notunu en yüksek not olan ‘AAA(tur)’a yükseltmiştir. Not görünümü ise “durağan” olarak belirlenmiştir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu