Gündem

Piyasadan haberler

BALAT… Şirketin 15.09.2021 tarihinde yapılacak olan 2020 yılı 2.Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin kar dağıtım hususu, toplantı gündeminin 8. maddesine göre Genel Kurul toplantısında görüşülerek karar verilecektir.

BIOEN… Şirket Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.’nin (“Şirket”) paylarının azınlık bölümünün devri hakkında görüşmelere ilişkin olarak 14 Temmuz 2021 ve 12 Ağustos 2021 tarihinde yapılan açıklamalar ile, Şirketin yönetim hakimiyetine sahip olan ortağı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.’nin (“Doğanlar Yatırım Holding”), Şirket çıkarılmış sermayesinin (%10’un altındaki) azınlık bölümünü oluşturan paylarının Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na (“EBRD”) satılmasına ilişkin görüşmeler yaptığını bildirmiştik. Yapılan görüşmeler çerçevesinde; Doğanlar Yatırım Holding ve EBRD arasında 21 Ağustos 2021 tarihinde Hisse Devir Sözleşmesi (“SPA”) imzalandığı, gerçekleşecek hisse devir işlemleri ile kapanış işlemlerinin SPA tahtında yer alan çeşitli ön şartların tamamlanması üzerine yapılacağı, toplam hisse devir bedelinin 20.000.000 ABD Doları olduğu ve 20.000.000 ABD Doları tutar karşılığında SPA uyarınca kapanıştan 1 gün önceki döviz kuruna göre belirlenecek tutar üzerinden SPA’de belirlenen mekanizma çerçevesinde beher hisse fiyatı ve devire konu olacak azınlık hisse adedinin belirleneceği Şirkete bildirilmiştir. Kapanış işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben işlemlerin nihai sonucu Şirket tarafından ayrıca açıklanacaktır. Bu açıklamalara ek olarak, Şirket ile EBRD arasında, Şirketin EBRD politika, prensip ve gerekliliklerine uyumunun sağlanması ve Şirketin iklim ve kurumsal yönetim ve tedarik süreçleri başta olmak üzere belirli konulardaki standartlarının daha da iyileştirilmesi amacıyla bir Çerçeve Sözleşme de 21 Ağustos 2021 tarihinde imzalanmıştır.

 BRKSN… Şirket ile Ventura Partners Kurumsal Danışmanlık A.Ş. arasında 4 Ocak 2021 tarihinde 1 yıl (12 ay ) süreli imzalanan anlaşma kapsamında, çalışmalar devam etmektedir. Sürece ilişkin bir gelişme olması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kamuyu aydınlatma bilgilendirmeleri yapılacaktır.

BRLSM… Şirket ile Aydınlı İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. arasında bugün (23.08.2021) Aydınlı Hazır Giyim Hadımköy Depo Mekanik Tesisat yapım işleri sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 27.500.000 TL +KDV dir.

BUCIM… Şirketin 19.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirket Esas Sözleşmesi’nin ekteki şekilde tadil edilmesine; bu kapsamda gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’na başvuruların yapılmasına karar verilmiştir. Ekli esas sözleşme tadil tasarısı ile 23.08.2021 (bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır.

EGEPO… Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) halka arz edilecek 25.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa’da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 5 TL fiyatla 25- 26/08/2021 tarihlerinde Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, EGEPO.HE (ikincil piyasada işlem kodu EGEPO.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır. EGEPO.HE’ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 125.000.000 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat – zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir. Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.

EKGYO… Şirket 1 yıl vadeli 430.000.000 TL kredi kullanmıştır.

ESCOM… İştirak Alesta Elektronik Tekonoji Yatırım A.Ş’den alınan bilgiye göre; şirketin 25.12.2020 tarihinde sermaye piyasası kuruluna yaptığı “girişim sermayesi yatırım ortaklığı ” dönüşüm başvurusunun, bu aşamada olumsuz karşılandığı kurulun 19.08.2021 tarihli yazısı ile bugün tebliğ edilmiş olup, gerekçeler incelendikten sonra başvurunun yenilenmesi değerlendirilecektir.

ETILR… Yapılan görüşme neticesinde; Şirketin şubelerine ve franchise şubelerine ürün üretilerek satılması için Aşık Veysel Mh. Süleyman Demirel Cd. N10 Esenyurt / İSTANBUL adresinde 01.09.2021 tarihinden itibaren imalathane kurulması için gerekli izinlerin alınması, tescil ve ilan işlemlerinin tamamlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşme neticesinde; Şirketin mamul ve hammadde depolama faaliyeti için Firuzköy Mahallesi Bağlariçi Caddesi N46/1 – 1 Avcılar / İSTANBUL adresinde şube depo işyeri açılmasına ve ticaret sicilinde tescil ve ilanına, oy birliği ile karar verilmiştir.

FENER… Kulübün; 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğramış olduğu her tür zararın tazmini için; o dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren Türkiye Futbol Federasyonu’na karşı bu sürecin ilk adımı olarak fazlaya dair haklar saklı tutularak yaklaşık 250 Milyon Türk Lirası karşılığı tutarında tazminat davası açıldığını tüm kamuoyuna bildiririz.

GESAN… Şirket 19.08.2021 tarihinde Sincan Cezaevi tarafından düzenlenen 2021/423464 ihale kayıt nolu “6800 kWe GÜCÜNDE ŞEBEKEYE BAĞLI GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULUMU YAPIM İŞİ” ihalesine katılmıştır. Şirket kapalı zarf usulü gerçekleşen ihalede vergiler hariç 35.223.000,00- TL (OtuzBeşMilyonİkiYüzYirmiÜçBinTürkLirası) ile ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunarak, 1. sırada yer almıştır. İlgili ihale için 20.08.2021 tarihinde İhale kesinleşen kararı şirkete iletilmiştir. Alıcı kurumdan sözleşme daveti beklenmektedir.

GESAN… Şirket 14.07.2021 tarihinde ENERJİSA’ya bağlı Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş., Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. olmak üzere 3 elektrik dağıtım şirketinin ” Reaktif Güç Kompanzasyon Merkez İşi” ihalelerine katılmıştı. İlgili 3 ihale için şirketin teklifleri teknik ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifler olarak belirlenmiş ve sözleşme aşamasına geçilmiştir. 20.08.2021 tarihi itibari ile sözleşmelerin karşılıklı imzalanma ve yer teslim süreçleri tamamlanmıştır. Sözleşme tarihi 02.08.2021 olup sözleşme bedelleri: * Toroslar Edaş kapsamı için; 2.264.000-USD * Başkent Edaş kapsamı için; 5.410.000-USD *Ayedaş kapsamı için; 3.680.000-USD olmak üzere toplam 11.354.000-USD (OnBirMilyonÜçYüzElliDörtBinAmerikanDoları)’dir. Böylelikle şirket 7 ilin (İstanbul, Mersin, Adana, Osmaniye, Ankara, Bartın, Kastamonu) reaktif güç kompanzasyon merkezi kurulumlarını gerçekleştirecektir. İlgili projenin sene sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. GLB, GLBMD,

GLYHO … Global Yatırım Holding A.Ş.’nin 23 – 24 Ağustos 2021 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 1.268.029,303 TL nominal değerli payların tamamının satışı bugün itibarıyla tamamlanmıştır.

HUBVC… Şirket Yönetim Kurulu tarafından; İştirak Udentify Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nde (“Udentify”) şirketin sahibi olduğu D Grubu 7363 adet nama yazılı 7.363 TL nominal değerdeki payın Netcad Yazılım Anonim Şirketi’ne devrine karar verilmiştir Devir bedeli, Udentify’ın 42 ay icinde ulaşacağı aylık tekrar eden gelir miktarına göre hesaplanacaktır. Şirketin Udentify’da payı kalmamıştır.

KARYE… 09.08.2021 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Şirketin bağlı ortaklıklarından; KRT enerji üretim sanayi ve ticaret anonim şirketi, SZN enerji üretim sanayi ve ticaret anonim şirketi, AGROLİVE attalos taşımacılık sanayi ve ticaret anonim şirketi, H1 solar enerji üretim sanayi ve ticaret anonim şirketi, GESİN elektrik üretim sanayi ve ticaret anonim şirketi, H23 solar enerji üretim sanayi ve ticaret anonim şirketi, Yine şirket bağlı ortaklıklarından ALSUN İŞLETME VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ bünyesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme usulüyle birleşmiştir. İşbu birleşme işlemi 23.08.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Bahse konu birleşme sonucunda ALSUN İŞLETME VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ‘nin sermayesi 35.960.000 TL’ye ulaşmıştır.

KLMSN… Şirket, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karı 48.705.735,00- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 75.031.330,65 -TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 48.709.417,00- TL’dir. Şirket Yönetim Kurulu 2020 mali yılı net dönem karından karşılanmak üzere, hissedarlara 5.000.000,00 TL brüt nakit temettü ödenmesine ve sermayenin 39.600.000-TL artırılarak 39.600.000- TL’den 79.200.000- TL’ye yükseltilmesine, bu surette hissedarlara % 100 oranında bedelsiz hisse senedi dağıtılması ve 3.803.735,00- TL’nin ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunu Olağan Genel Kurul onayına sunmuştur. Yapılan Oylama sonucunda, Şirket, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karı 48.705.735,00- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 75.031.330,65 -TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 48.709.417,00- TL’dir. Şirket 2020 mali yılı net dönem karından karşılanmak üzere, hissedarlara 5.000.000,00 TL brüt nakit temettü ödenmesine ve sermayenin 39.600.000-TL artırılarak 39.600.000- TL’den 79.200.000- TL’ye yükseltilmesi, bu surette hissedarlara % 100 oranında bedelsiz hisse senedi dağıtılması ve 3.803.735,00- TL’nin ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu 54.591 TL değere sahip 5.459.100 adet ret oyuna karşılık 27.225.932,656 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 36.545.259.928 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

MMCAS… Şirkete, Mecidiyeköy Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından tarh edilen 335.395,02 TL tutarındaki vergi ziyaı cezası hakkında 7326 sayılı yasa kapsamında yapılandırma işlemi gerçekleştirilmiştir.

 ORCAY… Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) halka arz edilecek 8.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa’da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 9,90 TL fiyatla 26- 27/08/2021 tarihlerinde Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, ORCAY.HE (ikincil piyasada işlem kodu ORCAY.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır. ORCAY.HE’ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 79.200.000 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat – zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir. Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.

 OZRDN… Şirketin kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili esas sözleşme değişikliği, 03 Ağustos 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanarak, 23 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

RTALB… Şirkete ait Tekirdağ ili Çorlu ilçesi, Türkgücü Mahallesinde bulunan 200 ada 4 parselde kayıtlı 10.459,69 m2 arsa ile fabrika binasının KDV dahil 14.100.000,00 TL bedelle satışı ile ilgili olarak karşı taraf ile Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi akdedilmiş olup, Satış işlemleri ve tapu kayıtları gerçekleştiği takdirde detaylı açıklama ilgili Kap şablonundan yapılacaktır.

ULUUN… Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 19.08.2021 tarihinde verilmiş olunan teklif kapsamında firma uhdesinde kalan miktar 01.10.2021- 20.11.2021 tarihleri arasında teslim edilecektir.

VERUS… Bilindiği üzere Şirket Verusa Holding A.Ş.’nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş’nin sahip olduğu Adana Tufanbeyli Boksit maden sahasında 15.02.2021 tarihi itibariyle üretim aşamasına geçilmiştir. Öte yandan boksit üretimine başlanan söz konusu maden sahasına ilişkin “Uluslararası / Ulusal Standartlara (CRIRSCO; JORC, NI 43-101 UMREK) Uygun Maden Kaynak ve Rezerv Değerleme” çalışmaları kapsamında yapılan yeni sondajlar neticesinde temin edilen numunelerle ilgili bugün (23.08.2021) gelen analiz sonuçlarına göre, söz konusu maden sahasında, -boksit cevherinin haricinde- tonda 20,86 – 71,24 gram aralığında gümüş cevheri bulunduğu tespit edilmiştir. Bahse konu analiz sonuçları, boksit cevherine yönelik kaynak ve rezerv değerleme çalışmaları kapsamında yeni yapılan sondajlar neticesinde elde edilen numunelere dayalıdır. Söz konusu maden sahasındaki – daha önce tespit edilen ve kamuya açıklanan boksit cevheri dışındaki- gümüş rezerv miktarının tespiti ile sahanın gümüş madeni açısından da işlenebilir ve ticarete konu edilebilir nitelikte olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla çok daha kapsamlı incelemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda gerekli çalışmalar şirket tarafından ayrıca yapılacaktır.

YEOTK… YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.’nin (Şirket) halka arz edilecek 5.000.000 TL nominal değerli payları (fazla talep gelmesi halinde 1.000.000 TL nominal değerli paylar da satışa konu olabilecektir), Borsa Birincil Piyasa’da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 20 TL fiyatla 27- 31/08/2021 tarihlerinde Global Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, YEOTK.HE (ikincil piyasada işlem kodu YEOTK.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır. YEOTK.HE’ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 120.000.000 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat – zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir. Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu