Gündem

Piyasadan haberler

Arçelik, 1 milyar dolara kadar yurt dışında borçlanma aracı ihraç edilmesi ile ilgili SPK’ya başvurdu. Şirket’ten konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: “Yönetim Kurulumuz tarafından 31.01.2022 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 7’nci maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde satışa sunulmaksızın Türkiye dışında satılmak üzere 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplamda 1.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para tutarına kadar, piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek esaslar çerçevesinde tahvil, finansman bonosu veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç edilmesine, söz konusu ihraçlara ilişkin tüm sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın tanzim ve düzenlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli tüm başvuruların yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylı toplu ihraç limitimizin geçerlilik süresi boyunca yapılacak tüm ihraçlarda, ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz, ek getiri oranı, ihraç zamanı ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, aracı kurumun seçimi, ihraçların gerçekleştirilmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, ihraç, satış ve yurtdışı borsalara kayıt da dahil olmak üzere yurt içinde ve dışında gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında Hakan Hamdi Bulgurlu, Polat Şen, Özkan Çimen, Murat Kahriman’dan herhangi ikisinin birlikte imzası ile yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli izin başvurusu bugün yapılmıştır.

Gübre Fabrikaları bağlı ortaklığı Gübretaş Maden Yatırımları yatırım teşvik belgesi aldı. Şirket’ten konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: “Bağlı Ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.’ye Söğüt Altın Madeni Projesi ile ilgili olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yatırım teşvik belgesi düzenlenmiş olup teşvik ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir: Belge Tarih/Sayısı: 24/12/2021-531623 Yatırımın Yeri: Bilecik/Söğüt Sermaye Türü: Yerli Sermaye Yatırımın Konusu: Madencilik-Uranyum ve Toryum Cevherleri Hariç; Demir Dışında Kalan Metal Cevherleri Madenciliği Yatırımın Cinsi: Komple Yeni Yatırım Yatırımın Destek Sınıfı: Bölgesel-Öncelikli Yatırım Öngörülen Destek Unsurları: Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl. Vergi İndirimi %80, YKO %40. Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği Yatırımın Toplam Kapasitesi: Dore Külçe Altın 7,67 Ton/Yıl, Cevher İşleme 1.252.800 Ton/Yıl Yatırım Tutarı (TL): 4.634.477.508 İthal Makine ve Teçhizat ($): 66.607.537 İstihdam: 970

Turkcell, Paycell markasıyla hizmet veren Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri’nin, Avrupa Birliği ülkelerinde uluslararası para transferi ve ödeme hizmetleri faaliyetlerinde bulunmasına karar verdi. Şirket’ten konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:”Şirketimiz Yönetim Kurulu, Paycell markasıyla hizmet veren Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (“TÖHAŞ”)’nin, Avrupa Birliği ülkelerinde uluslararası para transferi ve ödeme hizmetleri faaliyetlerinde bulunmasına karar vermiştir. Söz konusu faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından, şirketimizin bağlı ortaklıklarından Almanya’da mukim Turkcell Europe GmbH’nin TÖHAŞ tarafından devralınmasına karar verilmiştir. “

Tekfen Holding bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat, Chiyoda Technip Adi Ortaklığı (CTJV) ile North Field East Onshore projesi EPC-1 paketine ait Common Offsites 2 genel işleri için sözleşmeyi imzaladı. Şirket’ten konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: “08.12.2021 tarihli açıklamamızla ihaleyi kazandığımıza ilişkin bildirim aldığını duyurduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Chiyoda Technip Adi Ortaklığı (CTJV) ile North Field East Onshore projesi EPC-1 paketine ait Common Offsites 2 genel işleri için sözleşmeyi imzalamıştır. Projenin sözleşme bedeli mevcut metraja göre yaklaşık 384,4 milyon ABD Doları’dır. “

Penta Teknoloji Genel Müdürlüğüne Mehmet Fatih Erünsal getirildi.Şirket’ten konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:”Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır: 1. Şirketimizde Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Mehmet Fatih Erünsal’ın Genel Müdür olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. 2. Şirketimizin mevcut Genel Müdürü Mürsel Özçelik’in Murahhas Aza olarak görevine devam etmesine karar verilmiştir.”

Altın Yunus Çeşme, Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler Apart Şube otel işletmelerinin faaliyetlerine yenileme ve tadilat nedeniyle ara verdi. Şirket’ten konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:”Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 31.01.2022 tarihli toplantısında; Şirketimizin Altın Yunus Mah. 3215 Sok. N38 Çeşme İzmir adresinde bulunan Altın Yunus Çeşme Turisitik Tesisler A.Ş. Merkez ve Altın Yunus Mah. 3402 Sok. N2 Çeşme İzmir adresinde bulunan Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. Apart Şube otel işletmeleri ile ilgili olarak, yenileme ve tadilat ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında, 01.02.2022 tarihinden geçerli olmak üzere çalışmalar tamamlanana kadar faaliyetlerine ara verilmesine karar verilmiştir.”

Metro Yatırım Ortaklığı Genel Müdürlüğüne vekaleten Çiğdem Öztürk Pulatoğlu atandı. Şirket’ten konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:”Yönetim Kurulu’nun 31.01.2022 tarihli kararı ile,Şirketimizde Genel Müdürlük görevinde bulunan Sn. Yusuf Murat ZELEF’in istifasının kabulüne, yerine hali hazırda Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sn. Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU’nun vekaleten atanmasına karar verilmiştir.”

Vakko Holding AŞ’nin, sermaye artışına iştirak yoluyla Fuudy Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik A.Ş.’nin paylarının %29,67’sini iktisap etmesi ve yeni hissedar olarak şirket ortak kontrolüne katılması işlemi ile ilgili Rekabet Kuruluna başvuruldu.

Hedef Girişim, İştiraki İdeal Finansal Teknolojiler’in işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere 20 milyon TL üst limitli yapılandırılmış finansman sağlayacak. Şirket’ten konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: “Şirketimizin 31.01.2022 tarih ve 04 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında;Şirketimizin tabi olduğu III-48.3 Nolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği 21. Maddesi 3. Fıkrası (f) bendi kapsamında;İştirakimiz İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. ‘nin işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere 20.000.000 TL üst limitli yapılandırılmış finansman sağlanmasına ve bu kapsamda girişim sözleşmesi imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.”

zmir Fırça’nın icra takibi başlattığı Tekzen Ticaret’in itirazı mahkeme tarafından kabul edildi. Şirket’ten konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:”05.01.2022 Tarihinde Yaptığımız Açıklama ‘da Belirtildiği Üzere Şirketimizin Tekzen Ticaret ve Yatırım A.Ş.’den vadesi geçmiş alacağının tahsili için ana para + faiz toplamı 2.665.647,78 TL 05.01.2022 tarihinde Şirketimizce İstanbul 24.İcra Müdürlüğü,2022/259 Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmıştır. Söz Konusu İcra Takibine 24.01.2022 Tarihinde Tekzen Ticaret ve Yatırım A.Ş Tarafından Borç , İşlemiş Faiz ve Ferilerine İtiraz Edilmesi Üzerine İstanbul 24.İcra Dairesinin 2022/259 Esas ve Sayılı 27.01.2022 Tarihli Kararı İle İtirazın Kabulune İİK’nun 62. ve 66. Maddeleri Uyarınca Takibin Durdurulmasına Karar Verilmiştir.Bu Karar Üzerine En Kısa Sürede Şirketimiz Tarafından Arabulucu’ya Başvurulacaktır.”

CEO Event Medya CEO’su Bülent Uygun ile iş sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Şirket’ten konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:”Şirketimizde Ceo olarak görev yapmakta olan Sayın Bülent Uygun ile şirketimiz arasındaki iş sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.Sayın Bülent Uygun’un Ceo olarak yürüttüğü görev 31.01.2022 tarihi itibarıyla sona ermiş olup,Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir.

Çelik Halat Genel Müdürlüğüne Lütfi Ferhat Özmerzi getirildi. Şirket’ten konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:”Şirketimiz’de Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür sıfatları ile görev yapmakta olan Sayın Abdurrahman Serdar Seylam, Şirketimiz’deki İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlük görevlerinden 31 Ocak 2022 (bugün) itibariyla kendi isteği ile ayrılmıştır, Yönetim Kurulu Murahhas Üyelik görevine ise devam edecektir. 01 Şubat 2022 tarihinden itibaren İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlük görevlerini, Sayın Lütfi Ferhat Özmerzi üstlenecektir.

Özderici GYO 2021 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 618.432.439 TL (Önceki 11.126.261 TL )

TSKB GYO 2021 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 124.879.321 TL (Önceki -45.781.223 TL )

İş GYO 2021 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 1.329.919.890 TL (Önceki 266.502.003 TL )

Metro Yatırım Ortaklığı 2021 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 11.152.311 TL (Önceki 8.706.915 TL )

Atlas Yatırım Ortaklığı 2021 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 12.426.561 TL (Önceki 6.758.259 TL )

Martı GYO 01.04.2021-31.12.2021 dönemi 9 aylık konsolide olmayan net dönem zararı 29.909.373 TL (Önceki -38.824.528 TL )

Garantı Yatırım Ortaklığı 2021 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 1.001.779 TL (Önceki 1.201.526 TL )

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Betkom - Tipobet Giriş Sahabet Sahabet
Konya Haber - Sa癟 Ekimi Fiyatlar覺 -