Gündem

Piyasadan haberler

KONTR…Şirket ile Türkiye’nin önde gelen büyük bir kurumsal yatırımcısı arasında, payları şirketimiz mülkiyetinde bulunan Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.’ye, Şirket’in değerlemesinin 160.000.000 USD ile 200.000.000 USD arasında olacağı varsayımına göre emisyon primli sermaye artırımı suretiyle aşamalı olarak %10 oranında ortak olması amacıyla, 10.05.2022 tarihinde (bugün) karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi ve müzakere süreçlerinin başlatılması niyetini içeren ve bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalanmıştır.

TEKTU…Şirketin Bankalar nezdinde muaccel hale gelen borçları sebebi ile hesapların kat edilmesi ve yasal takibe geçilmesi ihtimaline karşı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 15.08.2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan “Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik” uyarınca Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanmış olan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması kapsamında Odeabank A.Ş., Vakıflarbankası T.A.O. ve Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye olan kredi borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla 11.08.2021 tarihinde Lider Banka olarak Odeabank A.Ş.’ye müracaat edilmiş ve yeniden yapılandırma süreci başlamıştır. 11.05.2022 tarihinde sonra erecek olan sürecin 11.08.2022 tarihine kadar uzatılması için 10.05.2022 tarihinde Odebank A.Ş.’ye müracaat edilmiş olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

DENGE…’’Bağlı ortaklığımız Site Lojistik A.Ş.ile Kastamonu Entegre Ağaç San.ve Tic. A.Ş. arasında, lojistik hizmet konulu, bedel içermeyen, yıllık yaklaşık 35.000.000,- TL. hacimli, 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.’’

ECILC…’’5 Ağustos 2021 tarihinde yaptığımız açıklamada özetle; bağlı ortaklığımız EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (EİP)’nin “Vicineum” markalı ilacın, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde pazarlama ve satış hakları için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Sesen Bio Inc. ile lisans ve dağıtım anlaşması imzaladığını, anlaşma uyarınca 1,5 milyon ABD doları ön ödeme yapılacağını, sözleşmeye konu ilacın Food and Drug Administration (FDA) nezdinde ruhsatlandırma sürecinin devam ettiğini; 16 Ağustos 2021 tarihinde yaptığımız açıklamada Vicineum markalı ilacın başvurusuna FDA’nın 13 Ağustos 2021 tarihinde eksiklik yazısı ile cevap verdiğini, 2021 yılının son çeyreğinde FDA ile Type A olarak adlandırılan bir toplantının gerçekleştirilmesinin beklendiğini; 10 Aralık 2021 tarihinde yaptığımız açıklamada FDA ile Sesen Bio Inc. arasında gerçekleştirilen Type A toplantısı neticesinde FDA’e yeniden onay başvurusunun yapılabilmesi için Sesen Bio Inc. tarafından ilave klinik araştırma yapılması gerektiğini, 31 Mart 2022 tarihinde yaptığımız açıklamada ise FDA ile 28 Mart 2022’de yapılan Type C toplantısında, Faz III çalışma protokolü ve istatiksel analiz planlarının büyük çoğunluğu üzerinde anlaşmaya varıldığını, açık kalan maddeler için de önümüzdeki aylarda FDA ile görüşmeye devam edilmesinin planlandığını, belirtmiştik. Bu gelişmeler neticesinde Sesen Bio ile 5 Ağustos 2021 tarihinde imzalanan anlaşmanın değişen koşullarla uyumlu hale getirilmesi için 9 Mayıs 2022 tarihli ek bir protokol imzalanmış, bu ek protokol ile 1,5 milyon ABD doları tutarındaki ön ödeme “Vicineum” markalı ilacın FDA onayı almasına bağlanmış ve FDA onayının alınamaması durumunda EİP tarafından anlaşmanın fesih edilebilmesine ilişkin koşullar sözleşmeye eklenmiştir.’’

ESCOM…’’Bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş Yönetim Kurulu’nun 10.05.2022 tarihli toplantısında, Estonya’da kurulu Sweephy OÜ ünvanlı şirkete “SAFE: Simple Agreement for Future Equity” Hisseye Dönüştürülebilir Borç sözleşmesi çerçevesinde, 40.000 Euro tutarında yatırım yapılmasına karar verilmiştir. Türk Girişimciler Ertuğ Dilek, Abdullah Kandilli ve Erce Can Bektüre tarafından Estonya’da kurulu Sweephy (https://sweephy.com), farklı kaynak ve formattaki verileri kendi geliştirdiği temizleme algoritmaları ile kod bilgisi gerektirmeden temizleyebiliyor. Bu sayede veri temizleme işlerine harcanan vakti minimuma indirmeyi hedefliyor. Yıllık %25,2 büyüyen ve 2026 yılında 4 milyar doları aşması beklenen veri hazırlama pazarında ilk müşterilerini Türkiye’den ve İngiltere’den edinen Sweephy, ilerleyen süreçte Almanya başta olmak üzere Avrupa pazarında büyümeyi hedefliyor.’’

TMPOL… ‘’% 50 ortağı olduğumuz iştirakimiz Tekno İnovasyon firmamızın, Yüklenici olarak, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. ile Teknopark İzmir’e yapılacak olan Ar-Ge Binası projesi kapsamında, “Gelir Paylaşımına Dayalı Yap-Kiralat-Devret Modeli ile Ar-Ge Binası Yapımı Sözleşmesi”‘ne sahip olduğunu, bu proje kapsamında ise inşaatın başladığını 17.03.2022 tarihli Kap açıklamamızda bildirmiştik. 40 milyon TL gibi bir yatırım harcaması öngörülen bu proje kapsamında % 50 ortağı olarak Temapol Polimer Plastik Ve İnşaat San.Tic.A.Ş ve Tekno İnovasyon firmasının diğer ortakları şimdiye kadar 15 milyon TL proje yatırımı için harcama yapmışlardır. Yatırım faaliyeti ve harcamaları yoğun olarak devam etmektedir. 2022 yılı mart ayında başlanılan inşaatın % 25’i tamamlanmış oup, inşaat faaliyeti kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. 2022 yılı son çeyrek döneminde tamamlanması ve yaklaşık 7000 m2 kiralanabilir alan oluşacak proje için hak ediş faturaları ise inşaatın tamamlanmasından sonra 2023 yılı ilk çeyrek döneminde kesilmeye başlanacağı öngörülmektedir.’’

TRCAS…Şirketin 27.01.2022 ve 15.02.2022 tarihli özel durum açıklamalarında da belirtildiği üzere, %30 oranındaki iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’nin (“RTG”) Yönetim Kurulu, RTG esas sermayesi olan 1.874.681.920 TL’nin, 275.000.000 TL tutarında azaltılarak 1.599.681.920 TL’ye indirilmesine karar vermişti ve bahsi geçen sermaye azaltım işlemi 15.02.2022 tarihinde gerçekleşen RTG Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahipleri tarafından onaylanmıştı. İlgili sermaye azaltımı işlemine ilişkin tüm yasal süreçler tamamlanmış olup azaltılan sermayeden Şirketimiz payına düşen 82.500.000 TL (azaltılan sermayenin %30’u) hesaplarımıza ulaşmıştır. Turcas Petrol A.Ş.’nin RTG sermayesinde sahip olduğu pay oranında (%30) herhangi bir değişiklik olmamıştır.

ECILC…’’Şirketimizce Sarıyer Belediyesi’ne (“Belediye”) iletilen 25.04.2022 tarih ve 6320514-62126 sayılı yazımıza istinaden, maliki olduğumuz İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, K. Ayazağa Mahallesi, 2 Pafta, v e 36, 41, 398, 399, 400, 401, 403 Parseller’de kayıtlı yaklaşık 75 bin m² büyüklüğündeki taşınmazlarımızın da içerisinde yer aldığı bölgede 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde İmar Uygulaması çalışmasının başlatıldığı ve çalışmaların devam etmekte olduğu bilgisi tarafımıza iletilmiştir. İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca yapılacak arsa ve arazi düzenleme çalışmaları neticesinde oluşacak parselasyon planına göre taşınmazlarımızın bulunduğu parsellerin yapılaşmaya uygun hale gelmesi beklenmektedir. Sürecin tamamlanabilmesi için Belediyesi’nin hazırlayacağı parselasyon planının 1 ay süre ile askıya çıkartılması, olası itirazların karara bağlanması gerekmekte olup; parselasyon planının kesinleşmesi, kadastro müdürlüğünce onaylanması ve tapu müdürlüğünce tescili sonrasında nihai tapu senetleri alınabilecektir.’’

ANGEN…Şirketin bağlı ortaklığı RhineGene B.V’nin çatısı altında kurulan RhineGene Philippines Inc. 10.05.2022 itibariyle tescil edilmiştir.

ZRGYO…’’Şirketimizce Satış Vaadi Sözleşmesi ile edinilmiş olan Nidapark Kayaşehir Projesi’ndeki 76 adet bağımsız bölüm, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda ihale yoluyla satışa çıkarılmış ve düzenlenen fiziki ihale sonucunda, taşınmazın ekspertiz değeri üzerinde teklif veren İsra Group İnşaat A.Ş.’ye satılması hususu Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Gayrimenkulün satışına yönelik Satış Vaadi Sözleşmesi 10.05.2022 tarihinde imzalanmıştır. Satış bedeline vade farkı dahil olup, tutarın %40’ı peşin, %60’ı ise 90 gün içerisinde tahsil edilecektir.’’

CEMTS…Şirketin, ileriki yıllarda yapılması planlanan üretim faaliyetlerini arttırma amaçlı yatırımlarında kullanılmak üzere, büyüyen yapısının gerektirdiği fiziki mekan ihtiyaçlarına uygun olarak, Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Badırga Mahallesinde 8600,41 m2 gayrimenkul 6.881.000 TL bedelle satın alınmıştır. Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Badırga Mahallesinde son alınan gayrimenkul ile birlikte toplam alınan gayrimenkul miktarı 76.435,90 m2 ‘ye ve 51.291.659 TL değere ulaşmıştır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Betkom - Tipobet Giriş Sahabet Sahabet
Konya Haber - Sa癟 Ekimi Fiyatlar覺 -